Steeds vaker erkennen opdrachtgevers de toegevoegde waarde van toezicht op de uitvoering als borging van kwaliteit en veiligheid.

Middels structurele als ook steekproefsgewijze inspectie op de uitvoering is men in staat de faalkans aanzienlijk te reduceren, hetgeen behoudens kwaliteit en veiligheid een positieve bijdrage heeft in de bouwkosten.

Peree Bouwadvies B.V. beschikt over ruime expertise op zowel bouwkundig als constructief vlak.

Indien gewenst kan dit toezicht voor zowel eigen als ook externe projecten op locatie als ook bij  toeleveranciers plaatsvinden.

peree bouwtoezicht tunnel woningbouw  bouwkundig adviesburo  bouwtechnisch adviesbureau  adviesbureau bouw  peree construction supervision