Peree Bouwadvies B.V. is al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner voor opdrachtgevers waaronder aannemers, architecten, ontwikkelaars maar ook institutionele beleggers, industrie, overheidsinstanties en particulier private opdrachtgeverschap.

Peree Bouwadvies B.V. staat voor een constructief helder doordacht en efficiënt concept, waarbij niet alleen de wens maar ook de haalbaarheid hiervan centraal staat.

Een goede start bepaald het succes van het project. Juist vanwege onze expertise en ervaring, streven wij er naar onze inbreng reeds vroeg in het proces te kunnen geven. Zowel in het PVE als ook het schetsontwerp worden immers de technische randvoorwaarden bepaald en gevormd.

Het terugdringen van de faalkansen middels integraal advies, ketensamenwerking en duurzaam toekomstgericht ontwerpen, kenmerkt Peree Bouwadvies B.V.