Website
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Peree Bouwadvies B.V. spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en als portal fungeert volledig en juist is.

Peree Bouwadvies B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Peree Bouwadvies B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Peree Bouwadvies B.V. bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Peree Bouwadvies B.V. liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Peree Bouwadvies B.V.

Peree Bouwadvies B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site. Door de bezoeker van onze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op onze site gepresenteerde informatie ontleend worden. Een bezoek aan onze site, het downloaden en/of opslaan van informatie, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe dan ook genaamd, ontstaan.

Peree Bouwadvies B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van sites waarnaar verwezen wordt.

Peree Bouwadvies B.V. geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

E-mail
Eventueel toegevoegde bestanden zijn uitsluitend geproduceerd voor Peree-doeleinden.
Externe gebruikers mogen deze bestanden, al dan niet tegen vergoeding, als onderlegger voor hun eigen tekenwerkzaamheden ten behoeve van het op de verzendbrief vermelde project gebruiken en dienen de bestanden te voorzien van hun eigen bedrijfstempels.

Externe gebruikers kunnen Peree Bouwadvies B.V. nooit aansprakelijk stellen voor verschillen in “getekende” maten en “gemaatvoerde” maten. Ook kan Peree Bouwadvies B.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor latere wijzigingen in hun bestanden die van invloed zijn op de reeds verstrekte bestanden. De bewaking hiervan ligt geheel bij de externe gebruikers.

Peree Bouwadvies B.V. heeft zijn bestanden gecontroleerd op virussen en verklaart dat deze virusvrij zijn. Toch dient de externe gebruiker deze bestanden zelf op virussen te controleren en kan hij Peree Bouwadvies B.V. hier nooit aansprakelijk voor stellen.

De geleverde bestanden mogen alleen met schriftelijke toestemming van Peree Bouwadvies B.V. en onder dezelfde leveringsvoorwaarden aan derden ter beschikking worden gesteld.

Wij vertrouwen erop dat u deze bestanden in goede orde ontvangt, maar wijzen erop dat eventuele beschadigingen niet kunnen leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid.