BIM staat voor: Building Information Modeling, oftewel: Bouw Informatie Modellering.

Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is continu in beweging. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan maakt dat de kans op faalkosten groot is.

BIM is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. In de automotive en aerospace-industrie wordt al heel lang dergelijke methodieken en informatieopslag succesvol toegepast.

Sinds 2006 werkt Peree Bouwadvies B.V. middels SCIA Esa Engineer en Allplan integraal met als doel de faalkans te reduceren, en het proces te verbeteren. Allplan is middels IFC uitwisselbaar met de gangbare pakketten zoals onder andere Revit.