Peree Bouwadvies B.V. is deskundig op het vakgebied brandveiligheid en kan u hierover adviseren. Onze dienstverlening is gericht op zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Bij nieuwbouw kan veel tijd en geld bespaard worden als er bij het ontwerp vroegtijdig rekening wordt gehouden met de brandveiligheidseisen.Tevens kunt u ons inschakelen als contactpersoon met de overheid.

Bouwplantoetsing brandveiligheid

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning moet een gebouw voldoen aan alle geldende bouwkundige brandveiligheidseisen in het bouwbesluit. Hiervoor kunnen wij de toetsing uitvoeren. Bij deze plantoetsing komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Brandcompartimentering + berekening maatgevende brandoverslag risico;
  • Sterkte bij brand (eisen hoofddraagconstructie);
  • Beheersbaarheid van rook (ontvluchting);
  • Vluchtwegen;
  • Brandbeveiligingsinstallatie volgens Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit (per 1 november 2008).

Voldoet het ontwerp niet aan de brandveiligheidseisen, dan denken wij uiteraard actief mee over een oplossing.

Gelijkwaardige oplossingen

Onze ervaren adviseurs helpen u graag bij het vinden van gelijkwaardige oplossingen op het gebied van brandveiligheid. Hierin kunnen wij een adviserende en/of ontwerpende rol spelen. Daarbij kunt u denken aan de volgende gelijkwaardigheden:

  • Grote brandcompartimenten d.m.v. Methode Beheersbaarheid van Brand 2007;
  • Vuurbelastingberekening voor reductie op de eis aan de hoofddraagconstructie;
  • Brandoverslagberekening tussen gebouwen en/of verschillende bouwlagen conform NEN 6068;
  • Vultijden(rook)model voor langere loopafstanden (veilig vluchten).
peree brandveiligheid woningbouw  bouwkundig adviesburo  bouwtechnisch adviesbureau  adviesbureau bouw  peree