Peree Bouwadvies B.V. is voor zowel woningbouwcorporaties als ook architecten, aannemers en institutionele beleggers sinds jaren een betrouwbare partner in het marktsegment woningbouw, utiliteitsbouw, industriebouw en renovaties.

Bij onze projectaanpak werken wij van grof naar fijn, waarbij in eerste instantie de plannen en de wensen van de opdrachtgever, als ook het team geïnventariseerd worden.

Tijdens deze inventarisatie zoeken we naar heldere eenvoudige en goed bouwbare structuren en materialisering en vertalen dit in een voorontwerp.

Indien gewenst kunnen wij de projecten in deze fase zowel bouwkundig, bouwfysisch maar ook kostentechnisch toetsen, waardoor reeds in het voortraject haalbaarheid en technische alternatieven belicht en getoetst kunnen worden.

Nadat het voorontwerp gereed is worden de DO documenten opgesteld (definitief-ontwerp).

Gezamenlijk met de overige projectpartners kunnen wij, indien gewenst, de bestektekst amenderen, controleren of opstellen, waarna bij gunning, de uitvoeringsfase gestart kan worden.

Bekijk de projecten