Peree Bouwadvies B.V. is sinds jaren een betrouwbare partner in het engineeren van prefabconstructies. Hierbij is te denken aan het uitwerken van prefabonderdelen van deelconstructies, tot het engineeren van volledige casco’s. Voor deze engineering gebruiken wij onder andere software van ALLPLAN welke ons in de gelegenheid brengt e.e.a. volledig 3D en waar nodig middels BIM nader uit te werken. Middels IFC bestandsuitwisseling zijn we compatibel met vrijwel elk gerenommeerd software leverancier.