cradle 2 cradle

Als constructief adviesbureau kunnen wij op het gebied van duurzaam bouwen en construeren zowel functioneel als technisch een wezenlijke rol spelen. De functionele rol is van toepassing door een hoofddraagconstructie te ontwerpen welke een maximale flexibiliteit biedt qua gebruik voor nu en voor de toekomst van het gebouw.

Op technisch gebied kan op meerdere manieren invloed uitgeoefend worden. Het is dus niet meer zo dat alleen de architect en de installateur een rol hebben bij duurzaam bouwen. De constructief adviseur kan hier zeker ook een steentje aan bijdragen.